Ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје
Girl in a jacket

За нас .

КОИ СМЕ НИЕ?

Girl in a jacket

Стручна помош и едукација на нашите клиенти за правилен избор на решенија

Girl in a jacket

Правилен избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење

Друштвото е основано во јуни 1991 година и започнува да работи со мал тим на искусни инженери во сите области на машинството. Постепениот раст и развој на фирмата се должи на следењето на модерните технологии на работење и сериозната оддаденост кон работата од страна на сите вработени. Машинските инженери на БОИКО обезбедуваат едноставни и елегантни решенија кои ја зголемуваат и продолжуваат долгорочната вредност на постројките. Нашето искуство опфаќа пасивни и енергетски ефикасни решенија кои придонесуваат за одржлив и еколошки прифатлив дизајн на секој проект.

ЦЕЛИ

Стручна помош и едукација на корисниците на нашите услуги со цел на правилен избор на техничко-технолошките решенија, изработка на истите, избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење.

Girl in a jacket
33 ГОДИНА РАБОТНО ИСКУСТВО
Girl in a jacket

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС?

50+
Завршени проекти
100+
Задоволни клиенти
100+
Работници и инженери

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ