ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aqua et aria sunt necesse

 
Водата и воздухот се неопходни.
Пасивни и енергетски ефикасни решенија кои придонесуваат за одржлив и еколошки прифатлив дизајн на секој проект.
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 
 
 
 
 
 
 
Стручна помош и едукација на нашите клиенти за правилен избор на решенија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилен избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење
 
 
 
 
 
 
 
 
Друштвото е основано во јуни 1991 година и започнува да работи со мал тим на искусни инженери во сите области на машинството.
 
Постепениот раст и развој на фирмата се должи на следењето на модерните технологии на работење и сериозната оддаденост кон работата од страна на сите вработени.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектирање

 
Машинското проектирање е поле кое бара познавање на многу технолошки системи кои содржат механички, хемиски и електрични елементи.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ревизија

 
Процесот на ревизија е креиран да го одреди статусот на извршената работа на проектот за да се осигура дека е во согласност со поставените задачи, како што се обемот, времето и буџетот на проектот.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надзор

 
Главната цел која ја нуди БОИКО во областа на супервизија (Стручен Надзор) е да ги надгледува работите за изведба на и инсталаците што ги спроведуваат изведуваите во различни индустрии.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект менаџмент

 
Денес секоја организација постојано работи на проекти, без разлика дали тоа го знае или не. Сепак, разликата помеѓу пристапот кон секој проект со основно планирање и пристапувањето со соодветни процеси за управување со проекти е огромна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дел од нашите проекти

 
 
 
 
 

Зошто да не одберете нас?

 
 
 

50+

 
 
Завршени проекти
 
 
 

100+

 
Задоволни клиенти
 
 
 

100+

 
Работници и инженери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барате реализација на вашиот план?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите партнери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#Instagram Следете не @goni.linuks