Ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје

AQUA ET ARIA SUNT NECESSE

Водата и воздухот се неопходни.

Пасивни и енергетски ефикасни решенија кои придонесуваат за одржлив и еколошки прифатлив дизајн на секој проект.

КОИ СМЕ НИЕ?

Girl in a jacket

Стручна помош и едукација на нашите клиенти за правилен избор на решенија

Girl in a jacket

Правилен избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење

Друштвото е основано во јуни 1991 година и започнува да работи со мал тим на искусни инженери во сите области на машинството.Постепениот раст и развој на фирмата се должи на следењето на модерните технологии на работење и сериозната оддаденост кон работата од страна на сите вработени.

Girl in a jacket
01

ПРОЕКТИРАЊЕ

Машинското проектирање е поле кое бара познавање на многу технолошки системи кои содржат механички, хемиски и електрични елементи.

photo
02

РЕВИЗИЈА

Процесот на ревизија е креиран да го одреди статусот на извршената работа на проектот за да се осигура дека е во согласност со поставените задачи, како што се обемот, времето и буџетот на проектот.

photo
03

НАДЗОР

Главната цел која ја нуди БОИКО во областа на супервизија (Стручен Надзор) е да ги надгледува работите за изведба на и инсталаците што ги спроведуваат изведуваите во различни индустрии.

photo
04

ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ

Денес секоја организација постојано работи на проекти, без разлика дали тоа го знае или не. Сепак, разликата помеѓу пристапот кон секој проект со основно планирање и пристапувањето со соодветни процеси за управување со проекти е огромна.

photo

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС?

50+
Завршени проекти
100+
Задоволни клиенти
100+
Работници и инженери

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ