Ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје
Girl in a jacket

Услуги .

photo

ПРОЕКТИРАЊЕ

Машинското проектирање е поле кое бара познавање на многу технолошки системи кои содржат механички, хемиски и електрични елементи. Затоа, Напредното проучување на технологиите, дизајнот на машините, развојот на производите за вентилацијата, климатизацијата, греење и ладење (HVAC), как и различните технички гасови и други флуди, обезбедуваат врвен сет на знаења и вештини за машинското проектирање кој нашиот тим го обезбедува и нуди.

photo

РЕВИЗИЈА

Процесот на ревизија е креиран да го одреди статусот на извршената работа на проектот за да се осигура дека е во согласност со поставените задачи, како што се обемот, времето и буџетот на проектот. Исто така, помага да се најдат празнини или причини за какви било неуспеси или грешки на проектот. На другата страна на ова, исто така, ќе открие какви било недостацои во областите на ефикасност во врска со време, пари и напор.

photo

НАДЗОР

Главната цел која ја нуди БОИКО во областа на супервизија (Стручен Надзор) е да ги надгледува работите за изведба на и инсталаците што ги спроведуваат изведуваите во различни индустрии. Надзорот врши континуирани инспекции, со што се гарантира дека се почитуваат процедурите за правилна извеба на предметните исталаици во склад со проектнот решение и договорот за изедба, како и безбедносните процедури за заштита при работа како на персоналот вклуен ви изведбата така и објетот каде се изведува истата.

photo

ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ

Денес секоја организација постојано работи на проекти, без разлика дали тоа го знае или не. Сепак, разликата помеѓу пристапот кон секој проект со основно планирање и пристапувањето со соодветни процеси за управување со проекти е огромна. Барањата до БОИКО од менаџментот на инвеститорите вели: „Треба да го направиме ова до крајот на денот. Вие сте одговорни“. И токму затоа управувањето со проекти може да ви помогне вам, на вашиот тим и на вашата организација да ги завршите проектите навреме и без главоболки за сите вклучени.

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС?

50+
Завршени проекти
100+
Задоволни клиенти
100+
Работници и инженери

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ