ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За нас .
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 
 
 
 
 
 
 
Стручна помош и едукација на нашите клиенти за правилен избор на решенија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилен избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење
 
 
 
 
 
 
 
Друштвото е основано во јуни 1991 година и започнува да работи со мал тим на искусни инженери во сите области на машинството. Постепениот раст и развој на фирмата се должи на следењето на модерните технологии на работење и сериозната оддаденост кон работата од страна на сите вработени. Машинските инженери на БОИКО обезбедуваат едноставни и елегантни решенија кои ја зголемуваат и продолжуваат долгорочната вредност на постројките. Нашето искуство опфаќа пасивни и енергетски ефикасни решенија кои придонесуваат за одржлив и еколошки прифатлив дизајн на секој проект.
 
 

Цели

 
Стручна помош и едукација на корисниците на нашите услуги со цел на правилен избор на техничко-технолошките решенија, изработка на истите, избор на потребната опрема и нејзино правилно инсталирање и користење.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 година Работно
Искуство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зошто да не одберете нас?

 
 
 

50+

 
 
Завршени проекти
 
 
 

100+

 
Задоволни клиенти
 
 
 

100+

 
Работници и инженери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барате реализација на вашиот план?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите партнери