ул. Христо Смирненски 25 1000 Скопје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектирање

 
Машинското проектирање е поле кое бара познавање на многу технолошки системи кои содржат механички, хемиски и електрични елементи. Затоа, Напредното ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Ревизија

 
Процесот на ревизија е креиран да го одреди статусот на извршената работа на проектот за да се осигура дека е во согласност со поставените задачи, ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 

Надзор

 
Главната цел која ја нуди БОИКО во областа на супервизија (Стручен Надзор) е да ги надгледува работите за изведба на и инсталаците што ги ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 

Проект менаџмент

 
Денес секоја организација постојано работи на проекти, без разлика дали тоа го знае или не. Сепак, разликата помеѓу пристапот кон секој проект со ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 

Зошто да не одберете нас?

 
 
 

50+

 
 
Завршени проекти
 
 
 

100+

 
Задоволни клиенти
 
 
 

100+

 
Работници и инженери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барате реализација на вашиот план?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите партнери